پروژه ها

برای ارتباط با مجموعه سازه گستر چیتگر از طریق مسیرهای زیر در ارتباط باشید.

پروژه آیهان

زمین و تراکم متری ۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

پروژه سهند

زمین و تراکم متری ۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان